KISS project

  1. Home
  2. KISS project

KISS staat niet enkel voor Kunst In de Sleep. Het verwijst ook naar de medische term “Kiss of life”. Een mond op mond beademing, het reanimeren van een persoon, het ‘in leven houden’ van iemand.

Laat dat nu net zijn wat kunst met ons doet. Elkaar verse zuurstof geven, onze gevoelens een plek geven, gebeurtenissen vastleggen, verbondenheid creëren, een dialoog aangaan, …

Kunst is, zoals het leven, van en voor iedereen.

De WHO heeft officieel herkend dat kunst en cultuur welzijn en gezondheid bevorderen.

Wij willen in De Sleep ruimte creëren voor kunst van, door en voor iedereen: patiënten, wijkbewoners, medewerkers, partners waarmee we samenwerken, …

Kunst is een ruim begrip. We stellen ons open om, binnen de mogelijkheden van het centrum, verschillende kunstvormen een plaats te geven. Schilderkunst, beeldende kunst, fotografie, muziek, gedichten, verhalen, …

Inspireer ons!

Wij aanvaarden elke vorm van creativiteit, passend binnen de waarden en normen van ons wijkgezondheidscentrum.

Interesse om als kunstenaar deel te nemen aan dit project? Of heb je vragen, feedback, … Stuur een mail naar gezondheidspromotie@wgcdesleep.be

 

Dirk Vanhuffel

Dirk zijn werk is ontstaan vanuit een persoonlijke visie op een bepalende, ingrijpende gebeurtenis in zijn leven.

Hij verwoordt het zelf als volgt:

“Heel mijn wezen is gevormd door de wereld die mij omringt, door de dingen die mij soms overkomen. De titel van mijn werk is de naam van mijn ziekte CLL. Enkel de titel heeft met die realiteit te maken. De foto’s vragen om een context. Bomen worden ziek net als mensen. Parasieten op de stam, uitstulpingen, barsten in de schors. Ik heb die afwijkingen als metaforen gebruikt om mijn ziekte te kunnen omarmen. Ik heb mijn ziekte bestudeerd: de cellen, bloedvaten, een woekerende ziekte visueel waargenomen. Ik heb de celvormen geselecteerd op basis van wat de heersende ziekte met mijn lichaam doet, vergelijkbaar gemaakt. Het anders uitgedrukt. De vormen zijn herkenbaar en als het ware echt. Mijn werk werd de concretisering van een gevoel. Ik wou door abstrahering de werkelijkheid benaderen. Met deze geselecteerde beelden wil ik de toeschouwer meevoeren naar een ongekende maar toch concrete wereld.”

Meer over het werk van Dirk vind je hier:  https://dirkvanhuffel.wixsite.com/fotografie

1. Leukocyten

Witte bloedcellen – ook wel leukocyten genoemd – zitten veel in je bloed en lymfeweefsel, maar zijn ook in de rest van het lichaam aanwezig. Ze beschermen je lichaam tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten.

2. Apoptose

Apoptose is belangrijke bij de embryonale ontwikkeling, in het immuunsysteem en in alle levende weefsels. In de embryonale ontwikkeling zorgt apoptose ervoor dat niet noodzakelijke of ongewenste weefsels verdwijnen.

3. Lymfocyten

Een tekort aan lymfocyten wordt vaak geassocieerd met infecties, maar kan ook voorkomen bij het tekortschieten van het afweersysteem. Een neutrofielentekort kan mild, matig of ernstig zijn. Het kan acuut (binnen enkele uren tot dagen) of chronisch (binnen maanden tot jaren) ontstaan.

Dirk Thienpondt

Dirk groeide op bij een alleenstaande moeder (van zes kinderen) met psychische problemen, een alcohol en medicatie verslaving en in dertien instellingen. Er was geen ruimte om echt kind te zijn. Het spelen werd vervangen door overleven. Het leren werd niet op school gedaan maar op straat, waar hij als klein ventje, al zwervend leerde van zijn ervaringen. Hij moest wel creatief zijn. Van overlevende zwerver naar spelende reiziger. Spelen is nu zijn tweede natuur geworden, zijn kracht, zijn toeverlaat, zijn muze en hij heeft een onweerstaanbare drang om te creëren.

In zijn atelier waar hij ook tentoonstellingen, workshops en creatieve therapie organiseert, deelt hij graag zijn wereld en toont hij graag zijn werken. Ze nodigen uit om onze binnenwereld en de rijkdom van ons innerlijke kind te ontdekken. Het vertrekpunt van elk schilderij is dat wat zich op dat moment aandient. Het zijn zijn dagboeken, zijn spiegels, ontdekkingsreizen. Telkens opnieuw worden de ruwe kantjes van het leven tijdens het schilderen afgevijld, de littekens worden eretekens, het zwartwitdenken krijgt kleur tot wanneer de bestemming bereikt is. Pas dan komt het schilderij hem iets vertellen waar hij nog geen doorleefde inzichten in had. Na het spelen met verf komt het spelen met woorden om een titel aan het werk te geven. Soms voegt de titel iets toe aan het werk of is het bedoeld om de fantasie van de kijker te prikkelen. Een andere keer komt het voort uit de behoefte om een gevoel of zelfs een statement in de wereld te zetten. Alles kan, alles mag en is mogelijk in het hier en nu. Net zoals aardekleuren hemels kunnen worden.

Meer info over zijn werk vind je op: www.dirk10pont.be

1. Vulvaria

Mijn cirkels/Mandala’s. De geschilderde cirkels vormen elk op zich een kijkspel om tot rust te komen. Door de studie van elke kleur, de positionering en hun onderlinge relatie ontstaat magie. Als je de tijd neemt om ze in je op te nemen, zie je beweging, letterlijk en figuurlijk. Op klein of groot formaat, de essentie blijft dezelfde.

2. Transform

Mijn cirkels/Mandala’s. De geschilderde cirkels vormen elk op zich een kijkspel om tot rust te komen. Door de studie van elke kleur, de positionering en hun onderlinge relatie ontstaat magie. Als je de tijd neemt om ze in je op te nemen, zie je beweging, letterlijk en figuurlijk. Op klein of groot formaat, de essentie blijft dezelfde.

Christ Michiels

(1939-2017)

Hij omschreef zijn kunst als volgt:

“Uit de roes en de chaos van het leven put ik goddeloze alleluja’s. Het is een omzetting van een wereldbeschouwing.  Er is offer en vernietiging gelijk een eeneiige tweeling. Grillig en verscheiden zoals mens en natuur.  Geen vaste regels, de vreugde van de vrijheid  van een begenadigd ogenblik.  Licht en speels of zwaar en donker. Suggestief en primitief.  Soms schilder ik in een flits, maar meestal gaat het langzaam, laag na laag.  In de gesprekken met mezelf is het nooit af en nooit goed genoeg.  Verwondering en muziek zijn de drijfveren van mijn zoektocht.”

1. Westerschelde

2. Normandische kust

3. Auto

4. Oneindig

5. Havenindruk

6. Landschap & 7. Wolk

8. Lanzarote & 9. Gloed

Nina Vansteenkiste

‘B.R.O.O.S.’

Nina volgt een opleiding Beeldende kunsten aan LUCA School of Arts. Ze kan niet zonder haar katten en is begeesterd door planten, van cel tot stengel en bloem. Keramiek en fragiliteit zijn nauw aan elkaar verwant. Ze is zeer gevoelig, Broos was een voor de hand liggende naam voor haar tentoonstelling.

1. Koffietassen

Op zoek naar de ideale tas voor mijn vader, een kritische koffiedrinker en op zoek naar de ideale koffietas! Ideaal om mijn klei skills te testen…

2. Koraal 1 en 2

Gebaseerd op mijn tekeningen van zee anemonen.

3. Bijenvaas

Opdracht: maak een narratieve vaas…

Ik vond het uitdagend om achthoekige bijen honingraten te laten samenkomen met een vaas met rondingen.

4. Jeff

De uitdaging van een opgezette hond als inspiratie van een “eigen hond” te creëren. Het idee om uit een oude (opgezette) dode hond, een nieuwe te maken vond ik uitdagend en verwijst naar het Frankenstein verhaal.

5. Het ziende oog

Dit oog kadert in een multimedia project/installatie met een video en schaduwspel tekeningen met als inspiratie William Kentridge en de problematiek omtrent eetstoornissen bij jonge meisjes.

6. Zelfportret