Geschiedenis van WGC De Sleep

  1. Home
  2. Geschiedenis van WGC De Sleep

Wijkgezondheidscentra Ontstaan om de gezondheidszorg dichter bij de patiënt te brengen

De wijkgezondheidscentra ontstaan halfweg de jaren ’70 vanuit een progressieve , kritische beweging vanuit een streven op een andere manier aan gezondheid te doen. de uitgangspunten waren:

  • Een meer toegankelijke gezondheidszorg
  • Een grotere wederzijdse betrokkenheid tussen patiënt en hulpverlener
  • Intensive samenwerking met andere disciplines in de gezondheids- en welzijnszorg
  • Oog voor preventie en het behouden van gezondheid.
  • Aandacht voor de gezondheidsdeterminanten of wat moet er maatschappelijk of in de omgeving van de mensen veranderen om hun gezondheid te bevorderen bijvoorbeeld gezonde huisvesting, werkomstandigheden met het oog op gezondheid en welzijn van de werknemers,…
  • Samenwerking in en aandacht voor de wijk en haar populatie.

De Sleep het eerste Wijkgezondheidscentrum in Gent

De Sleep werd opgericht in 1976. Aan de basis lagen een groep enthousiaste mensen met uiteenlopende opleidingen die zich inzetten voor een toegankelijke gezondheidszorg dicht bij de mensen. Dokter Ri De Ridder en Gerarda Moeneclaey zijn de grondleggers van de Sleep. In de beginjaren werkt dokter De Ridder vanuit zijn eigen woning. Daarna volgt de verhuis naar de Doornzelestraat waar het wijkgezondheidscentrum gelegen is tot aan de verhuis in 2007 naar het huidige gebouw in de Désiré Fiévéstraat 31 te Gent.

Wijkgezondheidscentrum De Sleep werkt vanaf 1993 met het forfaitaire betalingssysteem om de financiële toegankelijkheid voor de patiënt te garanderen en meer te kunnen inzette op preventie.

De Sleep groeit uit tot een groot centrum met oog voor de kansengroepen, interculturaliteit en samenwerking in de wijk.

In 2016 viert de Sleep haar 40ste verjaardag naar aanleiding van deze verjaardag werd in samenwerking met Victoria Deluxe de film “ ‘t Is niet zo erg” uitgebracht.

De Sleep start nieuwe wijkgezondheidscentra  in gent

De Sleep was actief betrokken bij de opstart van wijkgezondheidscentrum de Kaai en Wijkgezondheidscentrum Rabot.

In 2010 richt de Sleep het wijkgezondheidscentrum Kapellenberg op voor de wijk Sint-Amandsberg en Dampoort.

Gezien de blijvende vraag om patiënt te worden in de Sleep,  werd het werkingsgebied van de Sleep ingeperkt tot Tolhuis-Sluizeken-Ham en een gedeelte van Gent centrum.

Voor de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan werd in november 2019 Wijkgezondheidscentrum ’t Vlot geopend. Zo kreeg ook de wijk MMA,  een eigen wijkgezondheidscentrum en kwamen we tegemoet aan een vraag die reeds jaren in de wijk leefde.