Het forfaitair systeem

  1. Home
  2. Het forfaitair systeem

Het forfaitaire systeem, een solidair systeem.

De meeste eerstelijnsgezondheidswerkers huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten werken per prestatie waarbij de zorgverstrekker per geleverde dienst betaald wordt voor bijvoorbeeld een raadpleging, een wondverzorging of een huisbezoek. Als patiënt betaal je remgeld per consultatie.

Wijkgezondheidscentra en sommige huisartsenpraktijken werken binnen een forfaitair systeem. Solidariteit speelt binnen dit systeem een belangrijke rol: de ‘gezonde’ ingeschreven patiënten dragen bij aan het budget, dat de zorgverstrekkers kunnen aanwenden om patiënten met meer noden te verzorgen. Het wijkgezondheidscentrum ontvangt immers per ingeschreven patiënt maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds, ongeacht hoe vaak de patiënt op consultatie komt. Het forfaitaire systeem betekent ook dat je als patiënt niets betaalt voor de raadplegingen of huisbezoeken (ook geen remgeld).

Het is een solidair systeem dat toelaat om een sterk en breed zorgaanbod te ontwikkelen, met aandacht voor preventie en gezondheidspromotie, wat de gezondheid en het welzijn van alle buurtbewoners ten goede komt.

Hier kan je meer lezen over de verschillen tussen het forfaitair systeem en de betaling per prestatie. (link naar site van de VWGC)

Het forfaitaire systeem, stimuleert samenwerking en zorgt voor Een brede kijk op gezondheid

Het team van een wijkgezondheidscentrum biedt brede medische zorg aan, maar kijkt ook vérder dan dat.

Het team draagt zorg voor je lichamelijke, psychische én sociale gezondheid. Je kan er terecht met lichamelijke klachten en met problemen die je dagelijks leven bemoeilijken. Naast de huisartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen kan ook een diëtiste, een diabeteseducator, een maatschappelijk werker enz. ingezet worden om samen met jou aan je gezondheid en welzijn te werken.

De vlotte wisselwerking tussen de zorgverleners geeft een grote meerwaarde voor de patiënt en het zorgteam.

Het forfaitaire systeem, Voorkomen is beter dan genezen.

Er is aandacht voor preventie en gezondheidspromotie Tijdens de raadpleging wordt hier – samen met de patiënt – actief aan gewerkt. Maar ook in samenwerking met andere wijkorganisaties. Een wijkgezondheidscentrum organiseert regelmatig preventie- en gezondheidsacties en heeft aandacht voor gezondheidsthema’s zoals gezond eten, beweging, tandzorg en psychisch welzijn, die alle buurtbewoners ten goede komen.