De Sleep

Nieuws

Terug naar overzicht

Info Griepvaccinatie

Geschreven op 21/09/2020

Wie?

De griepprik is sterk aanbevolen voor volgende risicogroepen:

  • 65-plussers, en met de corona-epidemie iedereen ouder dan 50 jaar;
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicopersonen
  • idereen die zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
  • iedereen die in de gezondheidssector werkt.

Wanneer? Tussen 15 oktober en 15 november 2020

Je kan je vaccin al reserveren bij je apotheek.

Hoe?

Patiënten uit deze risicogroepen krijgen een brief thuis

  • met een voorschrift én
  • een datum voor toediening van hun vaccin.

Meer weten? https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/griep

Hiervoor kan je bij ons terecht