De Sleep

Huisartsen Wachtposten Gent

's Nachts, in het weekend en op feestdagen is het wijkgezondheidscentrum gesloten.

Indien u een dokter nodig heeft neemt u contact op met de Huisartsenwachtpost. (09/236.50.00)

Het consult is betalend. Uw prestatiebriefje en rekeningnummer brengt u nadien bij ons binnen.

Het remgeld betaalt u zelf. De administratie volgt de terugbetaling van de tegemoetkoming op. Reken zeker op een tweetal weken alvorens het bedrag op uw rekening staat.

Hiervoor kan je bij ons terecht