De Sleep

Vaste arts

Probeer zoveel mogelijk bij uw vaste arts te komen. De arts kent u dossier en kan u zo optimaal opvolgen.

Tracht steeds twee vaste artsen te consulteren, wanneer de ene arts afwezig is kunt u bij de andere terecht.

Hiervoor kan je bij ons terecht