De Sleep

Niet op afspraak

Indien u drie opeenvolgende afspraken niet aanwezig bent krijgt u een verwittiging thuis gestuurd. Houdt u zich nadien nog steeds niet aan de afspraken dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator van het centrum.

Hiervoor kan je bij ons terecht