De Sleep

Verhoogde tegemoetkoming

Minder betalen voor je gezondheidskosten?

Vraag na of je “verhoogde tegemoetkoming" kan krijgen bij je ziekenfonds.

Gezinnen of alleenstaanden met een beperkt inkomen kunnen bij hun ziekenfonds een aanvraag indienen voor de verhoogde tegemoetkoming in gezondheidszorgen.

Verhoogde tegemoetkoming betekent dat je minder betaalt bij:

  • De huisarts
  • De tandarts
  • De apotheek
  • Het ziekenhuis

Je een korting hebt op:

  • Bus/tram/trein
  • Bepaalde belastingen

of andere kortingen die de stad Gent of OCMW Gent aanbieden, bijv. gratis huisvuilzakken.

Neem contact op met je ziekenfonds !

Welke papieren heb je nodig ?

  • Sis-kaart
  • Bewijs van inkomsten van alle gedomicilieerde leden van het gezin
  • Bij loon: de fiscale fiches en/of loonfiches
  • Bij uitkeringen:bewijs van pensioen, werkloosheid, ziekte, invaliditeit, vakantiegeld, eindejaarspremie….

Hiervoor kan je bij ons terecht